English Below 

Pravilnik za postavljanje sadržaja korisnika

Ovaj pravilnik odnosi se na opšte uslove postavljanja korisničkog sadržaja na Forumu102-ge. 102-ga zadržava pravo da ga u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga izmeni, i to uz prethodno obaveštenje ili bez njega.

102 Jugoslovenska Eskadrila ga podstiče duh tolerancije, kulturnog dijaloga i preduzima efikasne mere radi unapređenja uzajamnog poštovanja, razumevanja i saradnje među svim korisnicima Interneta.

Korisnici servisa 102 Jugoslovenske Eskadrile dužni su da se, pored uobičajenih normi korektnog i civilizovanog ponašanja, pridržavaju i dole navedenih odredaba ovog pravilnika (koje važe za sve raspoložive servise Sajta i/ili Foruma 102 Jugoslovenske Eskadrile), uključujući eventualne dopune i izmene, i podstiču ostale korisnike da ih se pridržavaju.

Opšte preporuke

Budite iskreni!
Budite originalni i duhoviti!
Budite tolerantni i odmereni!
Negujte sopstveni stil izražavanja!
Dobro razmislite pre nego što bilo šta napišete, jer se "pisana reč ne može vratiti"!
Pažljivo odaberite ime ili nadimak kojim ćete pospisivati sve svoje poruke i nemojte menjati svoj potpis! stim da članovi 102-ge imaju pravo i obavezu da koriste oficijalni potpis 102 Jugoslovenske Eskadrile.

Šta je zabranjeno?

postavljanje besmislenih, nejasnih sadržaja i sadržaja koji su sami sebi svrha
banalna komunikacija (kratka, površna svakodnevna komunikacija nalik na razgovor uživo, tzv. chat)
postavljanje sadržaja ili oglasa navedenih u Pravilniku o sadržaju oglasa na Forumu 102. Jugoslovenske Eskadrile
diskriminacija po bilo kom osnovu, a naročito po nacionalnom poreklu ili identitetu, veroispovesti, invaliditetu (psihičkom ili fizičkom), starosti, polu, seksualnoj orijentaciji, rasi ili etničkom poreklu, boji kože, političkom ili drugom uverenju, imovinskom stanju, kulturi, jeziku
narušavanje autorskih prava, posredno ili neposredno, uključujući promociju piratskog softvera, muzike, filmova i drugih zaštićenih materijala, kao i linkova ka njima
postavljanje sadržaja koji nemaju lični pečat autora
postavljanje tekstova sa drugih sajtova (obavezno je navođenje izvora, autora, linka ka originalnom tekstu i ličnog komentara na tekst)
linkovanje ka drugim sajtovima u smislu njihove promocije, osim kada se radi o odgovorima na postavljena pitanja drugih posetilaca
skaredan sadržaj, uključujući pornografske, perverzne i pedofilske sadržaje i linkove ka njima
postavljanje erotskih slika osoba mlađih od 18 godina
vulgarno i neprimereno izražavanje
vređanje, omalovažavanje, govor mržnje i svaki vid provokacije: 102 Jugoslovenska Eskadrila zadržava pravo da upozori druge korisnike na potencijalno uvredljiv sadržaj ili da ga trajno ukloni.
klevete, pretnje, uznemiravanje i proganjanje,
sadržaji koji su u vezi sa okultizmom, misticizmom, nadrimedicinom, sektaštvom, vradžbinama, bajanjem, ritualima, astralnom projekcijom, prizivanjem duhova i demona, magijom, hipnozom, regresijom vraćanja u prošli život, proricanjem sudbine, kao i slični sadržaji kojima se želi postići tzv. natprirodno ili vantelesno iskustvo i doživljaji, ili kojima se manipuliše ljudskom podsvešću.
promocija sajtova, prozvoda ili sadržaja koji omogućavaju ilegalan pristup ili modifikaciju softvera, servera, sajtova, mobilnih telefona ili sistema, odnosno uređaja koji nude sadržaje
sadržaj uperen protiv bilo koje organizacije ili osobe (javne, privatne, ugrožene ili manjinske)
obelodanjivanje poverljivih, ličnih ili finansijskih podataka (npr. brojeva platnih kartica, matičnih brojeva, brojeva ličnih karata, vozačkih dozvola...), kao i lozinki drugih korisnika, njihovih korisničkih imena, brojeva telefona, adresa i e-adresa
promocija zarada u vidu lanaca sreće, piramidalnih i drugih sličnih sistema
višestruko postavljanje poruka/komentara iste ili semantički slične sadržine
skretanje sa teme diskusije
podsticanje svađe
izrugivanje nad javnim ličnostima, nekadašnjim i aktuelnim vladarima i sl.
odgovaranje na uvrede istom merom
posredno ili neposredno pozivanje na nasilje, kriminalna i kažnjiva dela, ili podržavanje takvih i sličnih dela
promocija nacizma, fašizma, sektaštva i isticanje njihovih obeležja
promocija bilo kakvih organizacija, političkih partija, njihovih lidera ili članova
sadržaj koji na ma koji način ima veze s piratskim softverom ili linkovima ka njemu
podsticanje ilegalnih aktivnosti ili rasizma, uključujući instrukcije i diskusije o tome
slanje neželjene pošte (SPAM): uporno nastojimo da na svaki način sa svog sajta uklonimo SPAM (saznajte više o specifičnim načinima borbe protiv SPAM-a), koji, uopšte uzev, podrazumeva sadržaj kreiran prvenstveno radi manipulisanja rezultatima pretraživanja, ili generisanja zarade ili saobraćaja pomoću lažnih sredstava. Pravilnik za postavljanje sadržaja korisnika ne dopušta dolenavedene vrste SPAM-a, ali imajte na umu da ta lista nije sveobuhvatna:
neželjeni komentari: ručno ili automatski postavljeni komentari na članak čiji je jedini cilj uvećanje saobraćaja tog sajta

prosleđivanje SPAM-a: slanje preusmeravanjem saobraćaja (linkova) na sajt radi uvećanja saobraćaja tog sajta

prikrivanje (cloaking): programsko skrivanje sadržaja sajta radi indeksiranja sadržaja na pretraživačima iako nije vidljiv

automatsko kreiranje sadržaja: kreiranje sadržaja pomoću skriptova radi stvaranja lažnih prihoda ili manipulisanja rezultatima pretrage

korišćenje naziva, nadimaka i potpisa sa rasnom, verskom, seksualnom, pedofilskom ili drugom sličnom konotacijom
korišćenje nadimaka ili potpisa i postavljanje sadržaja koji, u delovima ili celini, aludiraju ili pozivaju, posredno ili neposredno, na destabilizovanje ili rušenje ustavnog poretka
lažno predstavljanje: ukoliko korisnik izabere korisničko ime koje je skaredno, nepristojno, uvredljivo ili svojim nazivom aludira na javnu porugu i omalovažavanje bilo koje ličnosti, 102 Jugoslovenska Eskadrila zadržava pravo da ga, bez prethodnog obaveštenja, izmeni ili obriše, obriše sve poruke korisnika i ukine mu pristup servisima.
vikanje (korišćenje velikih slova)
pisanje nečitljivim ili iritirajućim stilom
slanje komentara reč po reč ili chat-ovanje
odgovaranje reda radi, tj. pisanje jednoličnih komentara, npr. "slažem se"
protivzakoniti sadržaji, npr. "pecanje" (phishing), koje se koristi za krađe lozinki korisnika
sadržaji namenjeni komercijalnom korišćenju, posredno i neposredno
postavljanje pamfleta
sadržaji namenjeni istraživanju ili prikupljanju podataka
postavljanje sadržaja koji nisu na srpskom ili engleskom jeziku
sadržaji koji su na bilo koji drugi način neprikladni
Koji su avatari (sličice na profilima) zabranjeni?

Zabranjeno je koristiti avatare na kojima su:

državnici, političari, oficiri, vojnici i osobe koje su na ma koji način bile uključene u ratne sukobe, bez obzira na stranu u sukobu
osobe protiv kojih su bile podignute optužnice ili donesene presude za zločine, genocid, nacionalizam itd.
događaji ili natpisi koji se nedvosmisleno mogu protumačiti kao provokacija
sadržaji zabranjeni ovim pravilnikom
Strogo je zabranjen svaki vid promocije, uključujući posredno ili neposredno reklamiranje firmi, sajtova, štampanih izdanja, pojedinaca, proizvoda, usluga i sl. Ukoliko želite da se reklamirate, obratite se administraciji

Ne isključujući prethodno rečeno, Sajt i/ili Forum 102 Jugoslovenske Eskadrile i njene servise zabranjeno je koristiti za:

zloupotrebu, klevetu, napad, špijunažu, ugrožavanje i druge prekršaje
objavljivanje, postavljanje, slanje e-porukama, distribuiranje ili širenje neprikladnog, štetnog, pogrdnog, kažnjivog, skarednog, nedoličnog ili protivzakonitog sadržaja
slanje ili prenošenje štetnih datoteka, datoteka s virusima ili programa koji mogu naneti štetu korisničkom računaru, sajtu, softveru, hardveru ili telekomunakacionoj opremi
promociju ili pokušaj prodaje bilo kog dela servisa
slanje ili prenošenje piramidalnih sistema, neželjene pošte (spam), reklama, promotivnog materijala i raznih sistema lake zarade
preuzimanje i prenošenje protivzakonitih podataka
krivotvorenje autorskih prava, zvaničnih logotipa i oznaka ili izvornog koda programa i drugih aplikacija
ograničenje ili zabranu korišćenja bilo kog javnog dela sajta bilo kom korisniku
prikupljanje ličnih podataka o dugim korisnicima
prikupljanje finansijskih sredstava, posredno ili neposredno
ometanje ili narušavanje rada sajta, njegovih servisa ili mreže
lažno predstavljanje (kao predstavnik Sajta i/ili Foruma 102 Jugoslovenske Eskadrile, vlasti, udruženja ili kao bilo koji drugi pojedinac)
falsifikovanje zaglavlja sajta ili manipulisanje oznakama i drugim podacima radi krivotvorenja izvora sadržaja na sajtu ili radi manipulisanja izgledom sajta
preduzimanje akcija koje bi mogle opteretiti naš sistem
učešće u bilo kakvim nezakonitim radnjama
102 Jugoslovenska Eskadrila zadržava pravo, mada nema obavezu, da u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga, uz prethodno obaveštenje ili bez njega, preduzme neku od dole navedenih akcija:

ograniči ili ukine pristup servisu
izmeni, obustavi ili trajno ukine servis
odbaci, premesti ili ukloni bilo koji postavljen sadržaj iz bilo kog razloga
odbaci, premesti ili ukloni bilo koji sadržaj sajta
deaktivira ili ukloni korisnički nalog i druge relevantne podatke i datoteke u okviru njega
ograniči korišćenje sajta
Kršenje navedenih pravila povlači sankcionisanje korisnika uz prethodno poslatu opomenu ili bez nje:

brisanjem pojedinih ili svih njegovih poruka/komentara
zabranom pristupa
102 Jugoslovenska Eskadrila ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj korisnika, bilo da je javno postavljen ili privatno prenesen (poruke, komentari i drugi sadržaj dostupan na Sajtu ili Forumu 102 Jugoslovenske Eskadrile ili poslat putem Sajta ili foruma 102 Jugoslovenske Eskadrile). Za sav svoj sadržaj odgovorni su jedino korisnici.

Postavljanjem sadržaja na Sajtu ili Forumu 102 Jugoslovenske Eskadrile, dajete besplatno, neprekidno i neopozivo pravo i dozvolu Sajtu ili Forumu 102 Jugoslovenske Eskadrile da koristi, reprodukuje, koriguje, menja, dorađuje, objavljuje, prevodi, koristi za objavljivanje, bilo koju drugu aktivnost i prikazuje postavljeni sadržaj (u celini ili delovima) bilo gde u svetu.

102 Jugoslovenska Eskadrila zadržava pravo da ukloni ili izmeni bilo koji sadržaj iz bilo kog razloga.

 

 

Terms of Use

In using this website you are deemed to have read and agreed to the following terms and conditions:

Definitions

The following terminology applies to these Terms and Conditions, Privacy Statement and Disclaimer Notice and any or all Agreements:

  • "user", “you” and “your” refers to you, the person accessing this website and accepting these terms and conditions.
  • "102nd Yugoslav Squadron", “ourselves”, “we” and "us", refers to the 102nd Squadron  team members as the owners and operators of this website and persons appointed pro tempore by us to undertake activities relating to services operating from this website including, for example, moderating the discussion forum (the "forum").
  • “party”, “parties”, or “us”, refers to both the user and ourselves, or either the user or ourselves.

 

Any use of the above terminology or other words in the singular, plural, capitalisation and/or he/she or they, are taken as interchangeable and therefore as referring to same.

General

Please carefully review the following basic rules that govern your use of the website. Your use of this website constitutes your unconditional agreement to follow and be bound by these Terms and Conditions of Use. If you do not agree to them, do not use the website, provide any materials to the website or download any materials from the website.

These Terms and Conditions of Use apply to the use of the website and do not extend to any linked third party sites. These Terms and Conditions and our Privacy Policy, which are hereby incorporated by reference, contain the entire agreement (the “Agreement”) between the parties with respect to the website. Any rights not expressly granted here are reserved.

We reserve the right to update or modify these Terms and Conditions at any time without prior notice to you. Your use of the website following any such change constitutes your unconditional agreement to follow and be bound by these Terms and Conditions as changed. For this reason, we encourage you to review these Terms and Conditions of Use whenever you use the website.

We provide this website as a public service to our users.

Permitted and Prohibited Uses

You may use the website for the purpose of sharing and exchanging ideas with other users.

You may not use the website to violate any applicable local, state, national, or international law, including without limitation any applicable laws relating to antitrust or other illegal trade or business practices, any rules of any national or other securities exchange, any U.S. laws, rules, and regulations governing the export and re-export of technical data

You may not upload or transmit any material that infringes or misappropriates any person's copyright, patent, trademark, or trade secret, or disclose via the the website any information the disclosure of which would constitute a violation of any confidentiality obligations you may have.

You may not upload any computer code that is intended to maliciously affect the normal operations of this website, nor subject the website's network or servers to unreasonable traffic loads, or otherwise engage in conduct deemed disruptive to the ordinary operation of the website.

You are expressly prohibited from using this website as a carrier service for the storage, propagation and/or transmission of software that is intentionally designed to be harmful to other users' software assets.

You are strictly prohibited from communicating on or through the website any unlawful, harmful, offensive, threatening, abusive, libellous, harassing, defamatory, vulgar, obscene, profane, hateful, fraudulent, sexually explicit, racially, ethnically, or otherwise objectionable material of any sort, including, but not limited to, any material that encourages conduct that would constitute a criminal offence, give rise to civil liability, or otherwise violate any applicable local, state, national, or international law.

You are expressly prohibited from compiling and using other users' personal information, including addresses, telephone numbers, fax numbers, email addresses or other contact information that may appear on the website, for the purpose of creating or compiling marketing and/or mailing lists and from sending other users unsolicited marketing materials, whether by facsimile, email or other means.

You also are expressly prohibited from distributing users' personal information to third-party parties for marketing purposes. We shall deem the compiling of marketing and mailing lists using users' personal information, the sending of unsolicited marketing materials to users, or the distribution of users' personal information to third parties for marketing purposes as a material breach of these Terms and Conditions of Use, and we reserve the right to terminate or suspend your access to and use of the website and to suspend or determine, with prejudice, any pecuniary or other interest that you may hold.

We note that unauthorised use of users' personal information in connection with unsolicited marketing correspondence also may constitute violations of various state and federal anti-spam statutes. We reserve the right to report the abuse of users' personal information to the appropriate law enforcement and government authorities, and we will fully cooperate with any authorities investigating violations of these laws.

User Contributions

We do not solicit confidential or proprietary information from you through the website and any material, information, or other communication you transmit or post ("contributions") to the website will be considered non-confidential.

Considering the dynamic nature of the community, it is impossible for us to review or confirm the genuineness of user contributions posted on this website. We do not warrant the accuracy, completeness, merchantability, fitness for a particular purpose or usefulness of any user contribution posted in the forum or elsewhere on this website and we are not responsible for the contents or privacy of any message. Forum contributions express the views of the author of the message, not necessarily our views. You remain solely responsible for the content of your messages, and you agree to indemnify and hold us harmless in respect of any claim based upon transmission of your contributions.

You grant us a perpetual, irrevocable, non-exclusive, royalty-free licence to display any contribution you make including, but not limited, to your account name, and any personally identifiable information you post.

Forum Code of Conduct

We may, but are under no obligation to, monitor or review any areas on the website where users transmit or post communications or communicate solely with each other, including but not limited to user forums and email lists, and the content of any such communications. We have no liability related to the content of such communications, whether or not arising under the laws of copyright, libel, privacy, obscenity, or otherwise.

We may edit or remove content on the website at our discretion at any time.

Except where specifically provided, all messages posted on this forum are to be written in the Serbian, English, and other  languages.

Indemnification

You agree to defend, indemnify and hold us harmless from and against any and all claims, damages, costs and expenses, including reasonable attorneys' fees, arising from or related to your use or misuse of the website, including, without limitation, your violation of these Terms and Conditions, the infringement by you, or any other subscriber or user of your account, of any intellectual property right or other right of any person or entity.

Advertising

Advertising on this site is prohibited, unless explicitly stated in an area reserved for advertising by the inclusion of the phrase "commercial advertising allowed" or by mutual consent between the parties.

Any attempts to solicit commercial business through the use of this website are strictly prohibited, except where explicitly allowed.

The use of forum signatures, that contain links to other websites or services that are inconsistent with the purposes for which this website exists, will be deemed at our discretion to be advertising and we reserve the right to take whatever action we consider appropriate including, but not limited to, terminating a user's access to use the website or its services.

Termination

These Terms and Conditions of Use are effective until terminated by either party. If you no longer agree to be bound by these Terms and Conditions, you must cease use of the website. If you are dissatisfied with the website, the purposes for which it is created or any of its content or any of these terms, conditions and policies, your sole legal remedy is to discontinue using the website. We reserve the right to terminate or suspend your access to, and use of, the website or parts of the website without notice if we believe, in our sole discretion, that such use

  1. is in violation of any applicable law;
  2. is harmful to our interests or the interests, including intellectual property or other rights, of another person or entity; or
  3. where we have reason to believe that you are in violation of these Terms and Conditions of Use.

Links to Other Materials

The website may contain links to sites owned or operated by independent third parties. These links are provided for your convenience and reference only. We do not control such sites and, therefore, we are not responsible for any content posted on these sites. The fact that we offer such links should not be construed in any way as an endorsement, authorisation, or sponsorship of that site, its content or the companies or products referenced there, and we reserve the right to note its lack of affiliation, sponsorship or endorsement on the website. If you decide to access any of the third party sites linked to by the website, you do this entirely at your own risk. Because some sites employ automated search results or otherwise link you to sites containing information that may be deemed inappropriate or offensive, we cannot be held responsible for the accuracy, copyright compliance, legality, or decency of material contained in third party sites, and you hereby irrevocably waive any claim against us with respect to such sites.

Warranty disclaimer

The website and associated materials are provided on an "as is" and "as available" basis. To the full extent permissible by applicable law, we disclaim all warranties, express or implied, including, but not limited to, implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property. We make no representations or warranty that the website will meet your requirements, or that your use of the website will be uninterrupted, timely, secure, or error free; nor do we make any representation or warranty as to the results that may be obtained from the use of the website. We make no representations or warranties of any kind, express or implied, as to the operation of the website or the information, content, materials, or products included on the website.

In no event shall we be liable for any damages whatsoever (including, without limitation, damages for loss of profits, business interruption, loss of information) arising out of the use, misuse of or inability to use the website, even if we have been advised of the possibility of such damages. This disclaimer constitutes an essential part of this agreement. Because some jurisdictions prohibit the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, the above limitation may not apply to you.

You understand and agree that any content downloaded or otherwise obtained through the use of the website is at your own discretion and risk and that you will be solely responsible for any damage to your computer system or loss of data or business interruption that results from the download of content. We shall not be responsible for any loss or damage caused, or alleged to have been caused, directly or indirectly, by the information or ideas contained, suggested or referenced in or appearing on the website.

Your participation in the website is solely at your own risk. No advice or information, whether oral or written, obtained by you from us or persons appointed pro tempore by us to undertake activities on this website, shall create any warranty not expressly made here. You acknowledge, by your use of the the website, that your use of the website is at your sole risk.

Liability limitation. Under no circumstances and under no legal or equitable theory, whether in tort, contract, negligence, strict liability or otherwise, shall we be liable to user or to any other person for any indirect, special, incidental or consequential losses or damages of any nature arising out of or in connection with the use of or inability to use the the website or for any breach of security associated with the transmission of sensitive information through the website or for any information obtained through the website, including, without limitation, damages for lost profits, loss of goodwill, loss or corruption of data, work stoppage, accuracy of results, or computer failure or malfunction, even if we has been advised of or should have known of the possibility of such damages.

Our total cumulative liability for any and all claims in connection with the website will not exceed 0.01 Serbian dinar (RSD 0.01). You agree and acknowledge that the foregoing limitations on liability are an essential 

 

In the event you believe that material or content published on the website may infringe on your copyright or that of another, please contact us.

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or conact us for questions about problems that you may be having with the software products obtained from this website. When registering on our site you may be asked to enter your name, e-mail address, gender and geograhical location. You may, however, visit our site anonymously.

Google's use of the DART cookie enables it to serve ads to users based on their visit to this site and other sites on the internet. Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy.

What do we use your information for?

Information we collect from you may be used in one of the following ways:

  • To personalize your experience your information helps us to better respond to your individual needs;
  • To improve customer service: your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs;
  • To process transactions
  • To send periodic emails: The email address you provide may be used to send you information, respond to enquiries, and/or other requests or questions.

 

Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the product or service requested.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you enter, submit, or access your personal information.

Do we use cookies?

Yes. Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computer's hard drive through your web browser (if you allow) that enables the site's or service provider's systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to understand and save your preferences for future visits and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future.

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect our or others' rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Third party links

Occasionally, at our discretion, we may include or offer third party products or services on our website. These third party sites have separate and independent privacy policies. We therefore have no responsibility or liability for the content and activities of these linked sites. Nonetheless, we seek to protect the integrity of our site and welcome any feedback about these sites.

Online Privacy Protection Act Compliance

Because we value your privacy we have taken the necessary precautions to be in compliance with the  Online Privacy Protection Act. We therefore will not distribute your personal information to outside parties without your consent.

Childrens Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Terms and Conditions

Please also visit our Terms and Conditions section establishing the use, disclaimers, and limitations of liability governing the use of our website at Terms of use.

Your Consent

By using our site, you consent to our website's privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.

.