*OPIS DUŽNOSTI*

KOMANDANT ESKADRILE (CO)

- Komanduje eskadrilom uvek i u svakoj situaciji
- Komandir 1. Komandnog odeljenja i ujedno vođa 1. grupe 1. Komandnog odeljenja
- Donosi odluke najvišeg nivoa, u saradnji sa Glavnom komandom, o svim segmentima života i rada eskadrile
- Donosi odluku, u saradnji sa Glavnom komandom, o organizaciji i sistematizaciji eskadrile
- Donosi odluke, u saradnji sa Glavnom komandom, o pravilima ponašanja u eskadrili i o donošenju Pravilnika eskadrile, kao i o njegovim izmenama i dopunama
- Dodeljuje zadatke ostalim članovima eskadrile

ZAMENIK KOMANDANTA ESKADRILE (XO)

- U odsustvu komandanta, komanduje eskadrilom
- Zamenik komandira 1. Komandnog odeljenja i ujedno vođa 2. grupe 1. Komandnog odeljenja
- Stara se o izvrsavanju svih odluka koje donese komandant eskadrile u saradnji sa Glavnom komandom
- Koordinira rad članova Glavne komande
- Izvršava i ostale zadatke koje mu dodeli komandant eskadrile

POMOĆNIK KOMANDANTA ZA LOVAČKU AVIJACIJU

- Prati rad, rezultate rada, obučenost i ponašanje pilota Lovačkih odeljenja
- Donosi predloge za unapredjenje obuke Lovačkih odeljenja
- U saradnji sa instruktorima za pilote lovce i komandirima lovačkih odeljenja kreira
misije za uvežbavanje pilota lovaca, prema trenutnim potrebama
- Donosi predloge o izmenama komandnog kadra u Lovačkim odeljenjima
- Izvršava i ostale zadatke koje mu dodeli komandant ili zamenik komandanta eskadrile

POMOĆNIK KOMANDANTA ZA BOMBARDERSKU AVIJACIJU

- Prati rad, rezultate rada, obučenost i ponašanje pilota Bombarderskog odeljenja
- Donosi predloge za unapredjenje obuke Bombarderskog odeljenja
- U saradnji sa instruktorima za pilote bombardere i komandirom bombarderskog odeljenja kreira misije za uvežbavanje pilota bombardera, prema trenutnim potrebama
- Donosi predloge o izmenama komandnog kadra u Bombarderskom odeljenju
- Izvršava i ostale zadatke koje mu dodeli komandant ili zamenik komandanta eskadrile

POMOĆNIK KOMANDANTA ZA OPERATIVNE POSLOVE

- Ostvaruje i održava kontakte sa predstavnicima drugih eskadrila
- Koordinira aktivnosti eskadrile sa drugim eskadrilama
- Prati inovacije vezane za IL2, SEOW i ostale softverske aplikacije neophodne za rad 
eskadrile
- Donosi predloge o donošenju, izmeni i dopuni dokumenata koji regulišu život i rad 
eskadrile
- Prima predloge, prijave, žalbe i sl, obrađuje ih i iznosi na razmatranje u Glavnu komandu
- Zadužen je za sva pitanja regrutacije novih članova u eskadrilu
- Izvršava i ostale zadatke koje mu dodeli komandant ili zamenik komandanta eskadrile

KOMANDIR ODELJENJA

- Komanduje odeljenjem i svojom grupom 
- Izvršava naređenja komandanta eskadrile i rukovodi se njima u daljem radu
- Operativno je odgovoran za odeljenje, tj prati i reguliše rad, rezultate rada, obučenost i 
ponašanje pilota odeljenja 
- O svim nepravilnostima i napretku u odeljenju podnosi izveštaj Glavnoj komandi
- Osmišljava taktiku upotrebe aviona i uvežbava je sa odeljenjem
- Izvršava i ostale zadatke koje mu dodeli komandant ili zamenik komandanta eskadrile

ZAMENIK KOMANDIRA ODELJENJA

- U odsustvu komandira komanduje odeljenjem

- Komanduje svojom grupom 
- Izvršava sve obaveze komandira odeljenja u slučaju njegove odsutnosti
- Izvršava i ostale zadatke koje mu dodele komandant/zamenik komandanta eskadrile ili
komandir odeljenja

VOĐA GRUPE

- Komanduje svojom grupom

- Izvršava naredjenja komandira odeljenja i rukovodi se njima u daljem radu
- Prati i reguliše rad, rezultate rada, obučenost i ponašanje pilota grupe i o tome izveštava
komandira odeljenja
- Izvršava i ostale zadatke koje mu dodele komandant/zamenik komandanta eskadrile ili
komandir odeljenja

VOĐA PARE

- Komanduje svojom parom
- Izvršava naredjenja komandira odeljenja i vođe grupe i rukovodi se njima u daljem radu
- Izvršava i ostale zadatke koje mu dodele komandant/zamenik komandanta eskadrile,
komandir odeljenja, ili vođa grupe

PRATIOC

- Izvršavaju naređenja i ostale zadatke koje mu dodele komandant/zamenik komandanta eskadrile, komandir odeljenja, vođa grupe ili pare

POPUNA

- Po naređenju komandanta eskadrile, zamenika komandanta eskadrile ili komandira odeljenja zauzima dodeljeno upražnjeno mesto i izvršava sve dužnosti koje su za to formacijsko mesto vezane

- Izvršava i ostale zadatke koje mu dodeli komandant ili zamenik komandanta eskadrile

DIREKTOR ŠKOLE LETENJA / INSTRUKTOR

- Izvršavaju dužnosti i obaveze koje su im dodeljene Pravilnikom

- Izvršava i ostale zadatke koje mu dodeli komandant ili zamenik komandanta eskadrile

.