Poslednja verzija je  1.11.20362

clod

Kao i   MOD: Team Fusion  (4.3)

Više informacija na samom forumu kao i  u delu IL-2 Info

.