HyperLobby Uputstvo
HyperLobby 3.x version


hl

 

Hiper Lobby(ili samo HL) namenjen je prvenstveno za podršku na mreži simulacija letenja i druge online igre

Karakteristike

HL je još uvek u razvoju i sve verzije zovu se Beta: Od Verzije do verzije HL dobija više fumkcija, tako da funkcija liste prikazuje samo klučne funkcije:

-Korisnikov identite je zaštićen korištenjem nadimka callsign i šifre  password (koje nemogu biti vraćeni tj. povraćeni ako ih zaboravite)

*HL ima odličan sistem zabrana da bi se izbegli zlostavljači i prevranti

-Ignore funkcija za blokiranje neželjenih osoba

-Podaci su šifrovani da bi se izbegao exploit osetljivih podataka, kao što su korisničko ime i šifra i IP

 

Sitemski zahtevi

- Oko 3 MB slobodnog prostora na Hard Disku, Pravilno inszalirane igre iz originalnog CD-a ažuriran najnovijim zakrpama (patchevima), DirectX 7 ili noviji u zavisnosti od igre koju igrate

-Preporuka za korištenje nekog firewall programa Zonealarm ili Kerio PErsonal Firewall da bi imali najveću moguću zaštitu na kompijuteru (nije obavezno)

 

Instalacija

-SKinuti zadnju verzijuHL klijenta sa https://hyperfighter.sk/

-Raspakovati skinutu datoteku  (možda će Vam trebati  Winzip, Winrar ...)i pokrenite izvršnu datoteku hlxxx.exe, gde je  xxx trenutni broj verzije.

-U paketu su uključeni i README datoteke

-Pročitajte ugovor o licenciranju i pratite uputstva za instalaciju

-Instaler postavlja nekoliko ikona na radnoj površini

 

Prvo pokretanje

-HL pokrenuti iz menija Start ili preko Desktop ikone

-Pročitejte i prihvatite licencu i pravila, Ako ih ne prihvatite, pritisnite taster da otkažete i uklonite HL klijenta.

-Izaberite igru koju želite da igrate sa liste podržanih igara (Forgoten Battles)

 • hl1

Prvo konektovanje Prilikom prve konekcije morate kreiratiuser account. KReirajte svoj nalog 1. Ukucajte svoj nadimakcallsign u "CALLSIGN:" textbox **,*** 2. Ukucajte vašu šifru  passwordu  "PASSWORD:" textbox **,*** 3. Čekirajte  "REMEMBER" ako želite da koristite "automatic password remember" funkciju. 4.Pritisnuti "CONNECT" dugme. 5.Moguće je da će vam tražiti putanju do igre(instalacija nekih igara se neprepoznaju automatski), to će biti objašnjeno u daljem uputstvu 6. Pogledati u chat prozor 7.Server će vam tražiti da potvrdite svoju šifrupassword u "PASSWORD:" textbox (uneti u liniju za chat ). 8.Server će posle da vas pita da ukucate svoj  email (upišite u  chat, i budite sigurni da je  niste pogrešili). 9. ... uživajte u svom novom nalogu !!! Postoji  checkbox pored   "CALLSIGN:" textbox-a.Ako ga čekirate, HL će se konektovati automatski svaki put kada pokrenete HL. Da sačuvate šifrupassword checkboxse nalazi pored "PASSWORD:" textbox-a.

 • * Kada dobijete poruku "Wrong password or invalid username", pokušavate da se prijavite na već postojeći nalog, što nije dozvoljeno.

  ** Nemojte koristiti naloge koje ste dobili od prijatelja ili bilo koga drugoga, u suprotnom možete imati probleme.

  ***Šifre i nadimciPasswords and callsignsbi trebali da se čuvaju i koriste samo od Vaše strane

  hl2

 

Pronalaženje mesta gde je igra instalirana

 • Kada pokušate da se  u sobu za igru, HL može da prikaže prozor pop up the game-location dialog. Ovo se događa kada HL nije pravilno podešen ili nemože automastki da pronađe lokaciju igre. Ovaj prozor-dijalog može biti pozvan pritiskom na  CTRL+SHIFT i levim klikom  miša na CONNECT dugme. Postoje dva načina za unošenje  putanje do instalacionog foldera igre:

  1. Ukucajte putanju u tekst box to izvršne datoteke, na primer"C:my gamegameapp.exe", nakon toga pritisnite  Save dugme.
  2. Levi klik miša na Search dugme  i sačekati dok  HL ne pronađe vaš folder gde je igra instalirana. Nakon toga dvoklik na odvodarajuću datoteku i kliknite save.
  Ako mislite da niste uspeli , ili ste pogreili u obe metode onda,desni klik na ikonu od igre izabrati properties, i iskopirati (copy and paste) putanju igre utextbox i nakon toga levi klik na  Save dugme. (Ako ništa nije uspelo pročitati uputsvto od početka)
  hl3

 

Konektovanje sa postojećim nalogom

 • 1. Ukucati vaš nadimakcallsignu "CALLSIGN:" box.

  2. Ukucati vašu šifru u  "PASSWORD:" textbox (ako niste koristili opciju da zapamti).
  3. Kliknuti na "CONNECT"dugme.
  4. Sačekati poruku dobrodošlice na serverserver welcome message.
  (Budite sigurni da ste pročitali prethodno uputstvo)
 • Menjanje šifre
  1. Povežite se an HL.

  2. Unesite u Chat sledeću komandu  : //deleteaccount
  Ova komanda briše vaš nalog.Ukucajte novu šifru u "PASSWORD:" box,konektujte se i pratite uputstva.
 • Delovi  HYPERLOBBY dela za korisnike

  HL korisnički deo se sastoji iz :
  1. Menija: iskačući meni sa kojim je moguće prelaziti iz dela u deo HL za korisnike
  2. Chat:deo za komunikaciju između korisnika HL-a
  3. Deo za prijatelje, gde pored chat-a možete dodati vaše prijatelje na  HL-u
  4. SLotovi za pokretanje igreThe Game Launch Slots:deo koji je napravljen da prikazuje igre koji su pred početak ili koje su u toku
  5. Prelaz iz "sobe u sobu"The Room Switch: nege sobe (delovi) imaju pod delove gde se nalaze uvećani (veći broj) slotova čime je omogućeno da se "podeli" deo za kooperatimnu/timsku igru i igru za online takmičenja (AW ratovi i sl.) (IOW, VEF, ADC, DID itd. za IL-2)
 • MENU-Sadržaj-

  HL korisnićki deo je ograničen na rezoluciju 800x600 sa manjim fontovima. Za ovo postoje delovi koji se preklapaju koji se mogu promeniti u Menu . Menu (sadržaj) se sastoji iz sledećih delova:

  1. CONNECT/SELECT GAME: ovo je glavni deo za odabir igre. Ovo znači sve ono što smo malopre pisali, Igre mogu da se direktno biraju odabirajući igru iz liste igara. Postoji dva načina za menjanje igara. Kada levim klikom izaberete odgovarajuču igru od ponuđenih, igra se automatski bira bez  provere putanje igre ,i odgovarajući dijalog se pojavljuje ako igra nije pronađena tj. putanje do igre koju ste odabrali.
  2. PLAYER LIST: lista svih igrača koji su sobi na čekanjuthe ready roomi u igri. Nakon klikanja na ime igrača pojavi se iskačući prozorthe popup menukoji Vam dozvoljava  da pošaljete privatnu poruku , da ga ignoripete itd.
  3. ANTICHEAT TEST RESULT: pokazuje rezultat provere lokacije igre , i datoteka u  WW2 Fighters igri.
  4. PAGER: mogućnost slanja trenutne poruke u HL-u. Čuva dolazeće poruke u istoriji , prikazuje nove poruke sa trepčućom "diodom" dugmetom pored  Menu -Sadržaja, itd.
  5. SKIN MANAGER: Možete promeniti skin ako ih imate
  6. CREDITS: Imena ljudi koji su derektno doprineli stvaranju HL

  hl4
 • 12. POPUP MENU

  Kada kliknete na ime user callsignod  PLAYERS, INGAME, FRIENDLIST ili  GLS, HL Vam pokazuje Popup Menu. Omogućava sledeće akcije (mogućnosti):

  1. Dodavanje/sklanjanje korisnika sa liste prijatelja
  2. Slanje poruka izabranom korisniku
  3. Slanje glasovne poruke odabranom korisniku (???)
  4. Ignorisanje slanja od odabranih korisnika (chat, pager, ili korištenje GLS kada hostujete,znači ako ste nekoga ignorisali ili on Vas nećete moći da udjete ili da udje u tu igru ako hostujete ili hostuje.. )
  5. Izbacivanje korisnika iz  GLS (kada hostujete)
  6. Uključivanje u igru koja je u toku (ako je dozvoljeno/omogućeno)

  hll

 

 • CHAT

  HL podržava besplatan chat za komunikaciju između HL korisnika. Ima skener za Engleski i pojedinu anti-spam zaštitu. Chat deo se sastoji iz dva dela:
  1. Deo za unošenjeThe chat input textbox, koji se koristi za unošenje teksta i/ili komandi
  2. Prozor za prikazivanje poruka, koji se koristi  za prikazivanje kako poruka tako i sistemskih poruka kao i poruka za razne događaje/igre.
  Chat takođe koristi neke komande i skaćenice na tastaturi, koje mogu biti izlistane sa /h chat command. Use of the /b command is recommended before the/h komandom :)
  Dvoklikom na ime igrača u chat prozoru se otvara ime primaoca m dvoklikom na neku internet adresu otvara se ta adresa u vašem brownseru. Isto važi i za EMAIL adrese

  hl5
 • FRIENDLIST-Liste prijatelja

  Lista prijatelja je alat sa kojim možete da napravite listu prijatelja kojim možete proveriti njihov stratus (pratiti) na HL-u. Ima iste mogućnosti kao i lista igrača, ali je odvojena i uvek se prikazuje. Trenutna pozicija i njihove poruke se prikazuju u CHAT delu kao dogadjaji koje mogu biti isključene  (više o tome sa  /h komandom). odgovarajuća "zastavica" znak se prikazuje ispred svakog prijatelja prikazujući njegov/ njen trenutni status:

  1. No flag:Korisnik je u sobi i nekoristi (nezauzima) nikakav slot.
  2. -  (oznaka)flag : korinsik koristi neki slot.
  3. *  (oznaka)flag : Korisnik je u igri
  4. H  (oznaka)flag :Korisnik hostuje igru kojima se može priključiti (ako je omogućeno).
  5. A  (oznaka)flag : Korisnik je trenutno odsutan.

  hl6
 • GAME LAUNCH SLOTS (GLS) Ssotovi za hostovanje

  Ovaj deo je nejvažniji deo prilikom korištenja HL-a. HL ima pre definisane GLS.  GLS se satoji iz 4 dela:

  1. The host slot(Slot za "domačina"). Prva linija u GLS i koristi se za korisnika koji želi da hostuje igru.

  2. The client slots (korinički slotovi). Ovo su slotovi ispod slota za "domaćina"host-a. to je samo za korisnike - goste kod "domaćina" HOST-a.

  3. The latency indicators(diode veze). One prikazuju kakva vam je konekcija ka domaćinu, z asve igrače koji se spramaju za igru. Dole je tabela koja objašnjava grafičkio pokazivanje sa odgovarajućim pingom:

 

5 yellow lights your own slot (nothing to calculate)
5 green lights < 150 ms (very good)Vrlo dobro
4 green lights < 250 ms (very good)Vrlo dobro
3 green lights < 350 ms (good) dobro
2 green lights < 450 ms (little lag in flight) malo laga prilikom leta
1 green lights < 800 ms (unflyable, a lot of lag in flight, or else the user has disabled ICMP by a personal firewall) NEMOGUĆE LETETI; MNOGO LAGA, ili je korisnik onemogućio ICMP sa zaštitnim zidom
5 red lights > 800 ms (much lag) Previše laga ne igrivo

 

 • 4. Dugme za pokretanje igre. Koriati se da "domaćin" startuje igru i da ostali korisnici dobiju podešavanja od igre (samo za igre koji ovo podržavaju).

  hl7

 • ROOM SWITCH - Prelazak iz sobe u sobu

  Neke sobe su podeljene od glavnog GLS dela na delove . LIsta Soba prikazuje broj igrača po sobi i napravljen je da može da se prelazi iz sobe u sobu (sobu unutar sobe).


  hl8

 

Hiper Lobby

Komandeu Hiper lobiju su sledece prevescu ih uskoro ali evo za sada na engleskom

Command usage:
/h chat command
/h - Show this help (ALT+H)
/c - Clear the chat (ALT+C)
/p - Ping all rooms (ALT+L)
/s - Stop/Start the chat (ALT+S)
/a - Away ON/OFF (ALT+A)
/b - Big chat ON/OFF (ALT+B)
/fs - Show/Disable friend status messages (ALT+F)
/fr - Refresh and show friend status messgaes(ALT+R)
/max - Resize the interface in to max posible size
/std - Resize the interface in to standart size
Keyboard shotcuts for chat:
ENTER,CTRL+ENTER - Send Chat message
ALT+P - Switch betwen Pager and Chat
ALT+1-9 - Switch betwen rooms
ALT+X - Scroll Chat Up
ALT+Z - Scroll Chat Down
Keyboard shotcuts for pager:
ALT+P - Switch betwen Pager and Chat
ALT+N - Write new Pager message
ALT+S,CTRL+ENTER - Send Pager message
ALT+Q - Cancel writing Pager message
ALT+R - Reply Pager message
ALT+D - Delete Pager message
ALT+X - Read next Pager message
ALT+Z - Read previous Pager message

(/me) pise krupno crne poruke (ko je video zna sta pricam) bez zagrada

Boje slova, to je ina sitnica kada neko pise slovima u boji a svi se pitaju kako

%bb  plavo
%bg  zeleno
%br  crveno
%bw  belo
%by  zuto

itd.

eto to su sema tako da kada iskucate nesto u chatu da svi vide to iskucate ispred i eto to je to
tako se dobijaju ona slovca u boji sto ponekad vidite i svi se pitate kako?


i još nešto ulazak na backdor
klikneš na neko ime i desni klik na mišu i onda kliknes TAB i polse pritisneš ENTER
i to je to ima i ona duža sa kuckanjem join itd ali nema potrebe
e sad naravno na backdoor može da se udje isključivo ako je HOST ostavio zadnja vrata a ako nije ništa nepomaže

.